Mała nowenna o uproszenie łask za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Panie, Jezus Chryste, który powiedziałeś: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone, błagamy Cię, spojrzyj miłosiernie na nasze potrzeby i udziel nam – za przyczyną świętego Zygmunta Szczęsnego łask…, o które z ufnością i pokorą prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
P. Módl się za nami, św. Zygmuncie Szczęsny.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Mała nowenna dziękczynna za otrzymane łaski za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego

P. Bożej, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za otrzymane łaski za przyczyną świętego Zygmunta Szczęsnego, Twego wiernego sługi i krzewiciela Twej chwały. Bądź uwielbiony za ten wielki dar. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

P. Módl się za nami, św. Zygmuncie Szczęsny.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Modlitwa o uproszenie łaski za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego

Boże, któryś świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, niezwykłymi cnotami przyozdobić raczył, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali łaskę…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. Zygmunta Szczęsnego

Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Racz wejrzeć na nasze prośby i przez wstawiennictwo świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, udziel nam łaski…, o którą z ufnością prosimy.
Spraw też, Panie, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego cnoty i podobnie jak święty Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na Twoją Opatrzność, pełnili Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o ewangeliczne oblicze świata

Boże, których w swej świętej Opatrzności prowadził świętego Zygmunta Szczęsnego drogami ewangelicznej miłości, spraw, abyśmy za jego przykładem, wiernie służąc rodzinie ludzkiej, przyczyniali się do kształtowania nowego świata, opartego na zasadach chrześcijańskiego braterstwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.