Pieśni ku czci św. Zygmunta Szczęsnego

Wiara mocniejsza jest niż panowanie
Pieśń o świętym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim


Słowa: bp Józef Zawitkowski
Melodia: ks. Wiesław Kądziela

Ref.
Wiara mocniejsza jest niż panowanie,
Wszystko dla Boga, niewola, wygnanie,
Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości,
Aż do wolności, aż do wolności.

1. Opatrzność Boża dała trudnej Polsce
Pasterza zgody, bohatera wiary,
Boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę,
Człowieka, co miał wielkie, polskie serce.

Ref.
Ojcze zesłanych, opiekunie sierot,
Szczęsny dla wszystkich, Tu już jesteś święty;
A my wciąż biedni, niewolą zranieni,
Żyć jako wolni jeszcze nie umiemy.

Ref.
Z nieba spójrz na nas, Ojcze pojednania,
Na polskie wioski, miasta i Warszawę,
Spraw, aby Polska za Sióstr Twych przyczyną
Stała się zgodną i szczęsną rodziną.

Ref.
4. Pasterzu wierny, my przez Twe zesłanie
Jesteśmy wolni, więc niechaj w Ojczyźnie
Zakwitnie chwała Boga, cześć Maryi
Ziomkowie Twoi niech będą szczęśliwi.


Arcypasterzu Zygmuncie Szczęsny

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM
Melodia: s. Alicja Jończyk RM

1. Arcypasterzu Zygmuncie Szczęsny
Promienny chwałą ołtarzy,
Podziel się z nami swoim bogactwem,
Jakim Bóg Ciebie obdarzył.

2. Wolny w niewoli i szczęsny w nieszczęściach
O, jakże szczytna Twa droga!
Radosna służba ubogim braciom
I wierność zamiarom Boga.

3. Losy wygnańcze, ukryte męstwo
W wieńce wplatają się sławy,
Tych z Westerplatte, Ziemi Niczyjej,
Monte Cassino, Warszawy.

4. Trudy dla Boga i miłość wierna
Nigdy nie idą na marne!
Są jak spuścizna dla tych, co przyjdą,
Wzmacniając dusze ofiarne.


Boże, tyś dał nam sługą swojego

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM
Melodia: s. Alicja Jończyk RM

1. Boże, Ty dał nam, sługę swojego
By nam był Ojcem i wzorem cnoty.
Dziś mu składamy hołd liturgiczny
Czcimy w szeregach niebian wspólnoty.

2. Ty Jego dłońmi dawałeś siebie
Przez Jego dłonie łaski nam zsyłasz.
Niech przykład Jego świętego życia
Ku chwale Nieba wciąż nas porywa.

3. Krzyżowym wiodłeś Go, Panie, szlakiem
Poprzez wygnańcze trudy, ofiary,
Niech dziś umacnia On swoich braci
Wskaże sens krzyża sercom zbolałym.

4. Święty Zygmuncie Szczęsny, w nieszczęściach
Nam tajemnicę szczęścia objawiaj.
W bezsensie trudu, w szarości życia
Wiecznego szczęścia będzie świtaniem.

5. O miłosierny, Wszechmocny Panie,
Z serca płynące przyj dziękczynienie.
Za świętość życia Arcybiskupa
Do chwały Nieba Jego wyniesienie.


Krakowie święty

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM
Melodia: s. Alicja Jończyk RM

1. Krakowie święty, dziejów skarbnico,
Przekaż zwątpionym radosną wieść!
Niech się rozdzwoni twój Zygmunt Stary,
Głosząc nowego triumfu pieśń!

2. Niech śpiew ogarnie ojczystą ziemię,
Ponad granice niech leci w dal,
Moskwy, Paryża i Petersburga
I Jarosławskich na Wołdze fal.

3. Niech Juliusz, wielki wieszcz narodowy,
I cichy, wierny Dźwiniacki gmin,
Uklękną z nami u stóp ołtarza,
By śpiewać Panu dziękczynny hymn.

4. Bo oto nadszedł dzień upragniony
W cichych modlitwach, proroczych snach
Dziś Kościół swego wiernego Sługę
W blaskach ołtarzy ukazał nam!

5. Uproś nam, Ojcze, ducha Twej wiary
I Twej miłości, co wiedzie wzwyż,
Co zna sens trudu w szarości życia,
A wzrokiem sięga aż poza Krzyż!